Siyasi sebepleri olsa da mezhep kavgalarının damga vurduğu otuz yıl savaşlarının etkisiyle Barok dönemi oluşur. Düzensiz inci anlamına gelen Barok dönemi kesin tarihi bilinmese de 14-18. yüzyıllar arasında gelişme gösterir. Barok dönemini şekillendiren Hristiyan inancına yapılan yeni yorumların getirdiği reformlardır. Yapılan reformlarla yeni mezhepler oluşur. Ortaya çıkan bu yeni mezhepler iki zıt görüşün iç içe geçmesine sebep olur.

Bir kesim dünyanın geçici bir yer olduğuna dikkat çeken “memento mori” yani ölümü hatırla sloganıyla görüşlerini ifade ederken bir kısımda “carpe diem” gününü gün et fikrini savunur.